K O M P A R O

vaše dieťa získa cennú spätnú väzbu
a podrobnú informáciu o svojich výsledkoch

Vážení rodičia deviatakov a ôsmakov,


vaše dieťa sa povinne zúčastní na celoštátnom Testovaní 9. Výsledok tohto testovania bude preňho dôležitý. Stredné školy ho totiž zohľadňujú v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie.
Mnohí žiaci však nemajú s takýmito testami skúsenosti. Naša spoločnosť preto každoročne ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.
Zatiaľ posledné testovanie KOMPARO bolo 14. novembra 2019. Vlani sa na ňom zúčastnilo viac ako 17 300 deviatakov zo 670 škôl a viac ako 9 100 ôsmakov z 389 škôl.
Každý účastník testovania KOMPARO dostáva podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.
Testovanie KOMPARO je pre školy aj pre žiakov dobrovoľné. Jeho organizátorom je renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už vyše 25 rokov (a má naň všetky potrebné povolenia). Projekt nie je zabezpečovaný ministerstvom školstva, to však o ňom vie a nemá voči nemu výhrady (prebieha od roku 2005).
Pre školy je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou. Snažia sa preto, aby sa na ňom zúčastnilo čo najviac ich žiakov. Žiaľ, mnohé školy nemajú peniaze na úhradu poplatku, ktorý je 6,50 € na žiaka (vrátane DPH, spolu za oba testy). Obracajú sa preto na rodičov s prosbou, aby uhradili svojmu dieťaťu toto testovanie.
Malá investícia do vzdelania vášho dieťaťa je určite rozumná. Zvyšuje jeho šance študovať na kvalitnej strednej škole, a tak môže ovplyvniť aj jeho ďalší profesionálny život.