Časový harmonogram

Testovanie ôsmakov a deviatakov 9. novembra 2023

do PIATKA 06. 10.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 06. 11. alebo utorok 07. 11.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 09. 11.
Administrácia testov na školách.
piatok 10. 11.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
štvrtok 07. 12.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
utorok 16. 01.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Scroll to top