K O M P A R O

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Časový harmonogram

 • do piatka 11. 10.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 18. 10.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na internete.
 • pondelok 11. 11. alebo utorok 12. 11.
  Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
 • štvrtok 14. 11.
  Administrácia testov na školách
 • piatok 15. 11.
  Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
 • utorok 17. 12.
  Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
 • pondelok 20. 01.
  Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.