Časový harmonogram

Testovanie ôsmakov a deviatakov 12. novembra

do štvrtka 15. 10.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
do piatka 23. 10.
Koordinátor skontroluje prihlášku školy na internete.
pondelok 09. 11. alebo utorok 10. 11.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 12. 11.
Administrácia testov na školách.
pondelok 16. 11.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
streda 09. 12.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
utorok 12. 01.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.