K O M P A R O

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Časový harmonogram

 • do piatka 27. 03.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 03. 04.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na internete.
 • pondelok 27. 04. alebo utorok 28. 04.
  Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
 • štvrtok 30. 04.
  Administrácia testov na školách
 • pondelok 04. 05.
  Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
 • streda 27. 05.
  Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
 • utorok 16. 06.
  Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.