Časový harmonogram

Testovanie ôsmakov a deviatakov 10. novembra 2022

do PIATKA 07. 10.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 07. 11. alebo utorok 08. 11.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 10. 11.
Administrácia testov na školách.
piatok 11. 11.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
štvrtok 08. 12.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
utorok 17. 01.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.