Časový harmonogram

Testovanie ôsmakov a deviatakov 11. novembra 2021

do PIATKA 08. 10.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 08. 11. alebo utorok 09. 11.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 11. 11.
Administrácia testov na školách.
piatok 12. 11.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
utorok 14. 12.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
utorok 18. 01.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.