• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Časový harmonogram

 • do piatka 29. 03.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 05. 04.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na internete.
 • pondelok 29. 04. alebo utorok 30. 04.
  Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
 • štvrtok 02. 05.
  Administrácia testov na školách
 • piatok 03. 05.
  Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
 • streda 29. 05.
  Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
 • utorok 18. 06.
  Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Skip to toolbar