Žiaľ, dobré veci nebývajú zadarmo...

Projekt KOMPARO sa realizuje bez finančných pros­triedkov od štátu, sponzorov či grantov. Všetky náklady hradia zúčastnené školy. Mnohé pritom využívajú prostriedky získané z asignácie dane (2 %), od rodičov, sponzorov, cez eurofondy, rôzne granty a pod.

Ak sa škola rozhodne zbierať peniaze priamo od žiakov (resp. rodičov), spravidla nie je možné zabezpečiť účasť všetkých žiakov z prihlásených tried na testovaní. Preto takýto postup neodporúčame.

Poplatok za účasť školy na ľubovoľnom testovacom module (ZŠ-T-4, ZŠ-T-6, ZŠ-T-8, ZŠ-T-9) je 7,50 € (s DPH) za každého prihláseného žiaka. Minimálna výška účastníckeho poplatku za každý modul je 75 € (s DPH). Teda aj keď škola prihlási menej ako 10 žiakov, poplatok je 75 €.

ZAUJÍMAVÁ PONUKA: škole, ktorá počas školského roka prihlási na testovanie KOMPARO aspoň 130 štvrtákov, ôsmakov a deviatakov spolu, otestujeme všetkých jej šiestakov zadarmo.

Scroll to top