Časový harmonogram

Testovanie štvrtákov a šiestakov 2. mája 2024

do stredy 27. 3.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 29. 4. alebo utorok 30. 4.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 2. 5.
Administrácia testov na školách.
piatok 3. 5.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
streda 29. 5.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
UTOROK 18. 6.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Scroll to top