Časový harmonogram

Testovanie štvrtákov a šiestakov 28. apríla 2022

do piatka 25. 3.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 25. 4. alebo utorok 26. 4.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 28. 4.
Administrácia testov na školách.
piatok 29. 4.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
streda 25. 5.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
UTOROK 14. 6.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.