Časový harmonogram

Testovanie štvrtákov a šiestakov 27. apríla 2023

do piatka 24. 3.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 24. 4. alebo utorok 25. 4.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 27. 4.
Administrácia testov na školách.
piatok 28. 4.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
streda 24. 5.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
UTOROK 13. 6.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Scroll to top