Ktoré školy sa môžu zapojiť?

Do testovania KOMPARO sa môže zapojiť každá základná škola alebo 8-ročné gymnázium. Podmienkou je vyplnenie on-line prihlášky v stanovenom termíne, uhradenie účastníckeho poplatku a dodržanie všetkých pokynov, aby bola zaručená objektívnosť výsledkov testovania. Účasť na testovaní je pre školy dobrovoľná, rozhoduje o nej vedenie školy.

Aby bola zabezpečená dostatočná spoľahlivosť výsledkov na úrovni tried, školy by mali prihlasovať kompletné triedy. Ak však testovanie absolvuje menej ako 75 % žiakov triedy (resp. ak sa na testovaní zúčastní menej ako 50 % celkového počtu žiakov daného ročníka na škole), bude v záverečných správach upozornenie, že uvádzané výsledky nemusia byť dostatočne spoľahlivé a reprezentatívne.

Scroll to top