• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • 12. október 2018
  Posledný deň prihlasovania v škole
 • 15. november 2018
  Deň D – testovanie
 • 18. december 2018
  Výsledky na webe
Skip to toolbar