KOMPARO

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
  • 11. október 2019
    Posledný deň prihlasovania v škole
  • 14. november 2019
    Deň D – testovanie
  • 17. december 2019
    Výsledky na webe