• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • 29. marec 2019
  Posledný deň prihlasovania v škole
 • 2. máj 2019
  Deň D – testovanie
 • 29. mája 2019
  Výsledky na webe
Skip to toolbar