KOMPARO

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
  • 27. marec 2020
    Posledný deň prihlasovania v škole
  • 30. apríl 2020
    Deň D – testovanie
  • 27. máj 2020
    Výsledky na webe