K O M P A R O

unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl
v kľúčových momentoch vzdelávania
 • 14. november 2019
  8. ročník ZŠ a tercia OG
  Predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP
  Priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9
 • 14. november 2019
  9. ročník ZŠ a kvarta OG
  Predmety: MAT, SJL
  Výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9
 • 30. apríl 2020
  4. ročník ZŠ
  Predmety: MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP
  Výstupné testovanie na konci I. stup­ňa ZŠ + príprava na Testovanie 5 (možno po­užiť ako koncoročné testy)
 • 30. apríl 2020
  6. ročník ZŠ a príma OG
  Predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP
  Priebežné testovanie (možno po­užiť ako koncoročné testy)