K O M P A R O

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
 

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 15. 11. 2018
Počet žiakov: 17 397
Počet škôl: 670
Počet tried: 1 087


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP
Dátum testovania: 15. 11. 2018
Počet žiakov: 9 156
Počet škôl: 389
Počet tried: 628


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP
Dátum testovania: 2. 5. 2019
Počet žiakov: 3 159
Počet škôl: 101
Počet tried: 176


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 2. 5. 2019
Počet žiakov: 9 806
Počet škôl: 327
Počet tried: 603

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 16. 11. 2017
Počet žiakov: 17 043
Počet škôl: 668
Počet tried: 1 058


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, BIO, GEG, VŠP
Dátum testovania: 16. 11. 2017
Počet žiakov: 9 244
Počet škôl: 392
Počet tried: 636


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, BIO, GEG, VŠP
Dátum testovania: 4. 5. 2018
Počet žiakov: 3 022
Počet škôl: 98
Počet tried: 176


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 4. 5. 2018
Počet žiakov: 9 117
Počet škôl: 312
Počet tried: 574

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 16. 11. 2016
Počet žiakov: 17 590
Počet škôl: 689
Počet tried: 1 092


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP
Dátum testovania: 16. 11. 2016
Počet žiakov: 9 652
Počet škôl: 423
Počet tried: 653


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP
Dátum testovania: 5. 5. 2017
Počet žiakov: 3 200
Počet škôl: 100
Počet tried: 178


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 5. 5. 2017
Počet žiakov: 8 738
Počet škôl: 322
Počet tried: 569

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 12. 11. 2015
Počet žiakov: 18 918
Počet škôl: 724
Počet tried: 1 192


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, BIO, GEG, VŠP
Dátum testovania: 12. 11. 2015
Počet žiakov: 9 224
Počet škôl: 410
Počet tried: 645


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, BIO, GEO, VŠP
Dátum testovania: 5. 5. 2016
Počet žiakov: 2 745
Počet škôl: 103
Počet tried: 166


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 5. 5. 2016
Počet žiakov: 8 209
Počet škôl: 317
Počet tried: 544

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 6. 11. 2014
Počet žiakov: 20 758
Počet škôl: 760
Počet tried: 1 281


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP
Dátum testovania: 6. 11. 2014
Počet žiakov: 9 906
Počet škôl: 422
Počet tried: 676


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP
Dátum testovania: 7. 5. 2015
Počet žiakov: 3 053
Počet škôl: 122
Počet tried: 191


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 7. 5. 2015
Počet žiakov: 6 945
Počet škôl: 243
Počet tried: 437

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 7. 11. 2013
Počet žiakov: 21 405
Počet škôl: 767
Počet tried: 1 305


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, blok prírodovedných predmetov, blok spoločenskovedných predmetov, VŠP
Dátum testovania: 7. 11. 2013
Počet žiakov: 9 986
Počet škôl: 428
Počet tried: 693


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, blok prírodovedných predmetov, blok spoločenskovedných predmetov, VŠP
Dátum testovania: 7. 5. 2014
Počet žiakov: 3 054
Počet škôl: 127
Počet tried: 198


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 7. 5. 2014
Počet žiakov: 6 836
Počet škôl: 256
Počet tried: 446

9. ročník ZŠ a kvarta OG
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 8. 11. 2012
Počet žiakov: 20 657
Počet škôl: 734
Počet tried: 1 265


8. ročník ZŠ a tercia OG
Predmety: SJL, MAT, blok prírodovedných predmetov, blok spoločenskovedných predmetov, VŠP
Dátum testovania: 8. 11. 2012
Počet žiakov: 10 042
Počet škôl: 393
Počet tried: 679


6. ročník ZŠ a príma OG
Predmety: SJL, MAT, blok prírodovedných predmetov, blok spoločenskovedných predmetov, VŠP
Dátum testovania: 3. 5. 2013
Počet žiakov: 2 667
Počet škôl: 107
Počet tried: 186


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 3. 5. 2013
Počet žiakov: 5 093
Počet škôl: 194
Počet tried: 345

9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 8. 11. 2011
Počet žiakov: 20 414
Počet škôl: 714
Počet tried: 1 244


5. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 8. 11. 2011
Počet žiakov: 4 247
Počet škôl: 176
Počet tried: 292


8. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, blok prírodovedných predmetov, blok spoločenskovedných predmetov, VŠP
Dátum testovania: 26. 4. 2012
Počet žiakov: 12 646
Počet škôl: 470
Počet tried: 806


6. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, blok prírodovedných predmetov, blok spoločenskovedných predmetov, VŠP
Dátum testovania: 26. 4. 2012
Počet žiakov: 3 291
Počet škôl: 155
Počet tried: 262


4. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, PDA, VLA, VŠP
Dátum testovania: 26. 4. 2012
Počet žiakov: 4 194
Počet škôl: 207
Počet tried: 351

9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 9. 11. 2010
Počet žiakov: 23 181
Počet škôl: 762
Počet tried: 1 350


5. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 9. 11. 2010
Počet žiakov: 3 502
Počet škôl: 142
Počet tried: 231


8. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 5. 5. 2011
Počet žiakov: 13 915
Počet škôl: 508
Počet tried: 880


6. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 5. 5. 2011
Počet žiakov: 3 807
Počet škôl: 194
Počet tried: 315

9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 5. 11. 2009
Počet žiakov: 24 640
Počet škôl: 786
Počet tried: 1 403


5. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 5. 11. 2009
Počet žiakov: 3 120
Počet škôl: 117
Počet tried: 185


8. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 6. 5. 2010
Počet žiakov: 14 328
Počet škôl: 483
Počet tried: 848


6. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 6. 5. 2010
Počet žiakov: 3 124
Počet škôl: 167
Počet tried: 232

1. ročník SŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 16. 10. 2008
Počet žiakov: 2 906
Počet škôl: 55
Počet tried: 109


9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 6. 11. 2008
Počet žiakov: 28 309
Počet škôl: 800
Počet tried: 1 522


5. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 6. 11. 2008
Počet žiakov: 3 492
Počet škôl: 149
Počet tried: 224


3. ročník SŠ
Predmety: SJL, ANJ/MAT
Dátum testovania: 30. 4. 2009
Počet žiakov: 1 369
Počet škôl: 30
Počet tried: 65


8. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 7. 5. 2009
Počet žiakov: 13 010
Počet škôl: 409
Počet tried: 701


6. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 7. 5. 2009
Počet žiakov: 3 371
Počet škôl: 182
Počet tried: 245

1. ročník SŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 11. 10. 2007
Počet žiakov: 1 855
Počet škôl: 29
Počet tried: 71


9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 8. 11. 2007
Počet žiakov: 30 213
Počet škôl: 776
Počet tried: 1 535


5. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 8. 11. 2007
Počet žiakov: 3 690
Počet škôl: 144
Počet tried: 216


3. ročník SŠ
Predmety: SJL, ANJ/NEJ, VŠP
Dátum testovania: 15. 5. 2008
Počet žiakov: 937
Počet škôl: 16
Počet tried: 38


2. ročník SŠ
Predmety: SJL, ANJ/NEJ, VŠP
Dátum testovania: 15. 5. 2008
Počet žiakov: 1 260
Počet škôl: 20
Počet tried: 47


8. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 15. 5. 2008
Počet žiakov: 16 268
Počet škôl: 449
Počet tried: 827


6. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 15. 5. 2008
Počet žiakov: 4 649
Počet škôl: 203
Počet tried: 299

1. ročník SŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 5. 10. 2006
Počet žiakov: 1 800
Počet škôl: 37
Počet tried: 80


9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 9. 11. 2006
Počet žiakov: 29 044
Počet škôl: 793
Počet tried: 1 558


5. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 9. 11. 2006
Počet žiakov: 2 317
Počet škôl: 102
Počet tried: 156


8. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 3. 5. 2007
Počet žiakov: 14 646
Počet škôl: 403
Počet tried: 700


2. ročník SŠ
Predmety: SJL, MAT, VŠP
Dátum testovania: 3. 5. 2007
Počet žiakov: 1 284
Počet škôl: 20
Počet tried: 46

9. ročník ZŠ
Predmety: SJL, MAT
Dátum testovania: 23. 11. 2005
Počet žiakov: 20 780
Počet škôl: 640