K O M P A R O

vďaka testom všeobecných študijných predpokladov je možné
vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami

Žiaľ, dobré veci nebývajú zadarmo...


Projekt KOMPARO sa realizuje bez finančných prostriedkov od štátu, sponzorov či grantov. Všetky náklady hradia zúčastnené školy. Mnohé pritom využívajú prostriedky získané z asignácie dane (2 %), od rodičov, sponzorov, cez eurofondy, rôzne granty a pod.
Ak sa škola rozhodne zbierať peniaze priamo od žiakov (resp. rodičov), spravidla nie je možné zabezpečiť účasť všetkých žiakov z prihlásených tried na testovaní. Preto takýto postup neodporúčame. Nasledujúce ceny platia, ak si škola kupuje jednotlivé moduly samostatne.
Poplatok za účasť školy na ľubovoľnom testovacom module (ZŠ-T-4, ZŠ-T-6, ZŠ-T-8, ZŠ-T-9) je 6,50 € (s DPH) za každého prihláseného žiaka. Minimálna výška účastníckeho poplatku za každý modul je 65 € (s DPH). Teda aj keď škola prihlási menej ako 10 žiakov, poplatok je 65 €.

Ak chcete ušetriť a pritom otestovať všetkých žiakov školy, je možné v septembri využiť veľmi výhodný

balík KOMPARO KOMPLET

Tento balík v cene 990 € (s DPH) obsahuje:

  • otestovanie všetkých vašich štvrtákov,
  • otestovanie všetkých vašich šiestakov / primánov,
  • otestovanie všetkých vašich ôsmakov / terciánov,
  • otestovanie všetkých vašich deviatakov / kvartánov.