Riaditeľ

KOMPARO je v našich podmienkach unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe.

Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
  • o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
  • o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými (!) školami.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

Žiaci sú testovaní v týchto bodoch svojej vzdelávacej cesty:

  • na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň) – modul ZŠ-T-4
  • na konci 6. ročníka / prímy OG (priebežné testovanie) – modul ZŠ-T-6
  • v 8. ročníku / tercie OG (priebežné testovanie) – modul ZŠ-T-8
  • v 9. ročníku / kvarte OG (na výstupe z II. stupňa) – modul ZŠ-T-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top