• KOMPARO Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    podrobnú informáciu o svojich výsledkoch