KOMPARO

unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl
v kľúčových momentoch vzdelávania