• KOMPARO unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl
  v kľúčových momentoch vzdelávania

 • 15. november 2018
  8. ročník ZŠ a tercia OG
  Predmety: MAT, SJL, DEJ, FYZ, VŠP
  Priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9
 • 15. november 2018
  9. ročník ZŠ a kvarta OG
  Predmety: MAT, SJL
  Výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9
 • 2. máj 2019
  4. ročník ZŠ
  Predmety: MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP
  Výstupné testovanie na konci I. stup­ňa ZŠ + príprava na Testovanie 5 (možno po­užiť ako koncoročné testy)
 • 2. máj 2019
  6. ročník ZŠ a príma OG
  Predmety: MAT, SJL, DEJ, FYZ, VŠP
  Priebežné testovanie (možno po­užiť ako koncoročné testy)
 
Skip to toolbar