• KOMPARO Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Časový harmonogram testovania štvrtákov a šiestakov

 • do piatka 31. 3.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 7. 4.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na www.komparo.sk.
 • 2. 5. alebo 3. 5.
  Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
 • 5. 5.
  Administrácia testov na školách
 • 9. 5.
  školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
 • 31. 5.
  Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky
 • 20. 6.
  Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.