Časový harmonogram

Testovanie štvrtákov a šiestakov 27. mája 2021

do piatka 7. 5.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 24. 5. alebo utorok 25. 5.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 27. 5.
Administrácia testov na školách.
piatok 28. 5.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
pondelok 14. 6.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
najneskôr do konca augusta
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Scroll to top