KOMPARO – videá

Prečo je dôležité KOMPARO v 4. a 6. ročníku?

Čím sa líši KOMPARO od Testovania 9?

Nedorozumenia a mýty o KOMPARE

Načo je KOMPARO dobré riaditeľom škôl

Načo je KOMPARO dobré učiteľom

Povedali o KOMPARE

Ján HORVÁTH

Jana KONTÚROVÁ

Anna CHLUPÍKOVÁ
poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl 
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

Roman BARANOVIČ

Scroll to top