K O M P A R O

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
  • 13. septembra 2019 – Organizátori pripravili na stránke všetky informácie o testovaní žiakov 8. a 9. ročníka a tercie a kvarty OG, ktoré sa uskutoční 14. novembra 2019.
  • 24. septembra 2019 – Organizátori odošlú školám zásielku s úvodnými informáciami a letákmi pre rodičov.
  • 11. október 2019 – Termín, dokedy sa môžu školy prihlásiť do testovania a uhradiť účastnícky poplatok.