• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • 14. júna 2019 – Organizátori odoslali školám materiály s podrobnými výsledkami.
 
Skip to toolbar