K O M P A R O

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
  • 9. decembra 2019 – Školy si môžu stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
  • 20. januára 2020 – Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.