Chcete si to vyskúšať?

  1. Poverte niektorého člena vedenia alebo učiteľa vykonávaním funk­cie školského koordinátora projektu KOM­PA­RO.
  2. Informujte o projekte pedagogický zbor.
  3. Prihláste vašu školu. Prihlasovanie prebieha elektronickou formou. Vyplňte formulár na stránke www.komparo.sk v sekcii Prihláška.
  4. Uhraďte účastnícky poplatok.

Prípadné otázky nám môžete klásť e-mailom na adrese [email protected], prípadne telefonicky na čísle 02 / 63 81 26 89 (RNDr. Ro­man Farn­bauer, Mgr. Alena Bastlová).

Scroll to top