Časový harmonogram

Testovanie piatakov 16. marca 2023

do PIATKA 17. 02.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 13. 03. alebo utorok 14. 03.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 16. 03.
Administrácia testov na školách.
piatok 17. 03.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
streda 05. 04.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
pondelok 24. 04.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Scroll to top