Časový harmonogram

Testovanie piatakov 17. marca 2022

do PIATKA 18. 02.
Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
pondelok 14. 03. alebo utorok 15. 03.
Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
štvrtok 17. 03.
Administrácia testov na školách.
piatok 18. 03.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
streda 06. 04.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
pondelok 25. 04.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.