• KOMPARO unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl
  v kľúčových momentoch vzdelávania

 • 16. november 2016
  8. ročník ZŠ a tercia OG
  Predmety: MAT, SJL, FYZ, DEJ, VŠP
  Priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9
 • 16. november 2016
  9. ročník ZŠ a kvarta OG
  Predmety: MAT, SJL
  Výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka na Testovanie 9
 • jar 2017
  žiaci, ich rodičia a učitelia
  Dotazníky
  Dotazníkový prieskum zameraný na problematiku kultúry a klímy školy
 • 5. máj 2017
  4. ročník ZŠ
  Predmety: MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP
  Výstupné testovanie na konci I. stup­ňa ZŠ + príprava na Testovanie 5 (možno po­užiť ako koncoročné testy)
 • 5. máj 2017
  6. ročník ZŠ a príma OG
  Predmety: MAT, SJL, FYZ, DEJ, VŠP
  Priebežné testovanie (možno po­užiť ako koncoročné testy)
 
Skip to toolbar