• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • 13. október 2017
  Posledný deň prihlasovania v škole
 • 16. november 2017
  Deň D – testovanie
 • 13. december 2017
  Výsledky na webe
Skip to toolbar