• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • 14. október 2016
  Posledný deň prihlasovania v škole
 • 16. november 2016
  Deň D – testovanie
 • 14. december 2016
  Výsledky na webe
Skip to toolbar