• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • 31. marec 2017
  Posledný deň prihlasovania v škole
 • 5. máj 2017
  Deň D – testovanie
 • 31. máj 2017
  Výsledky na webe
Skip to toolbar