• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Časový harmonogram

 • do piatka 13. 10.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 20. 10.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na www.komparo.sk.
 • 13. 11. alebo 14.11.
  Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
 • štvrtok 16. 11.
  Administrácia testov na školách
 • pondelok 20. 11.
  Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
 • streda 13. 12.
  Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky.
 • piatok 12. 01.
  Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Skip to toolbar