• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Časový harmonogram dotazníkového prieskumu

 • do piatka 24. 2.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 3. 3.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na www.komparo.sk.
 • 10. 3.
  Organizátori zašlú prihláseným školám dotazníky s pokynmi na ich zadanie
 • 16. 3. – 31. 3.
  Zadanie dotazníkov žiakom školy, učiteľom a rodičom, zber vyplnených dotazníkov
 • pondelok 3. 4.
  Posledný termín odoslania vyplnených dotazníkov na spracovanie organizátorom.
 • druhá polovica mája
  Každá zúčastnená škola dostane od organizátorov správu o výsledkoch prieskumu.
Skip to toolbar