• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • do piatka 14. 10.
  Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
  Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
  Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
 • do piatka 21. 10.
  Koordinátor skontroluje prihlášku školy na www.komparo.sk.
 • do utorka 15. 11.
  Koordinátor v spolupráci s vedením školy určí, v ktorých učebniach sa budú písať testy.
  Koordinátor v spolupráci s vedením školy určí administrátorov jednotlivých testov.
 • pondelok 14. 11. alebo utorok 15. 11.
  Kuriér doručí do školy zásielku s testami, odpoveďovými hárkami, pokynmi pre administrátorov a ďalšími dokumentmi (pozn.: kuriér môže prísť aj v poobedňajších hodinách, treba ho v škole čakať cca do 16.00 hod.).
  Riaditeľ školy a koordinátor prekontrolujú obsah zásielky bez toho, aby pritom porušili ochranné fólie, v ktorých budú zaliate testy. Následne zásielku uložia na bezpečné miesto. V prípade zistenia nezrovnalostí sa obratom telefonicky skontaktujú s organizátormi.
 • utorok 15. 11.
  Koordinátor zorganizuje zaškolenie všetkých administrátorov testov.
  Učitelia dajú žiakom potrebné informácie a organizačné pokyny.
 • streda 16. 11.
  Administrácia (zadanie) testov na školách.
 • piatok 18. 11.
  Koordinátori odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
 • streda 14. 12.
  Organizátori zverejnia základné výsledky žiakov na www.komparo.sk.
 • piatok 13. 01.
  Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Skip to toolbar