• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • piatok 13. október 2017 – Termín, dokedy sa môžu školy prihlásiť do testovania a uhradiť účastnícky poplatok.
 
Skip to toolbar