• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • do 29. marca 2019 – Koordinátor a vedenie školy sa oboznámia so všetkou dokumentáciou o projekte.
    Koordinátor prihlási školu na testovanie tým, že vyplní na internete prihlasovací formulár.
    Koordinátor uhradí poplatok za účasť školy na testovaní.
  •  
    Skip to toolbar