• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • pondelok 30. 04. alebo streda 02. 05. – Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
 
Skip to toolbar