• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • piatok 20. október 2017 – Termín, dokedy treba skontrolovať, či je škola naozaj prihlásená.
 
Skip to toolbar