• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • piatok 12. januára 2018 – Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
 
Skip to toolbar